MELA

MELA ja metsälaskelmat

 

Luonnonvarakeskuksen MELA-ohjelmisto on metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksien analysointiin sekä metsien käytön suunnitteluun kehitetty laskentaväline. Suomen oloihin laadittua ohjelmistoa voidaan käyttää erilaisissa metsiä koskevissa valtakunnallisissa ja alueellisissa vaihtoehtolaskelmissa ja vaikutusarvioiden laadinnassa. Luken lisäksi MELA on käytössä metsäteollisuusyrityksissä, Metsähallituksessa ja metsäalan oppilaitoksissa.

Ohjelmiston perusteet luotiin 1960-luvulla Pekka Kilkin (1968) väitöskirjassa ja ohjelmiston ensimmäiset versiot laadittiin 1970-luvulla. Ohjelmiston tuotteistus käynnistyi varsinaisesti 1990-luvulla ja ensimmäinen nykymuotoinen MELA-ohjelmisto julkistettiin 1996 (Siitonen et al. 1996). Ohjelmistosta on sen jälkeen julkistettu uusi versio muutaman vuoden välein ja tällä hetkellä uusin versio on MELA2016 (Hirvelä et al. 2017).

MELA-ohjelmistoa on hyödynnetty useissa kansallisen, alue- ja paikallistason metsien käyttömahdollisuuksien analyysissä, mm. Talousneuvoston Metsä 2000 -ohjelman (The Forest 2000 ... 1986) ja sen tarkistuksen (Metsä 2000 ... 1991), Kansallisen metsäohjelman 2010 (1999) ja 2015 (2008), Kansallisen metsästrategian 2025 (2015), energia- ja ilmastostrategian 2008 ja 2016 (Koljonen ym. 2017), Valtioneuvoston metsäpoliittisen selonteon 2050 (2014), LULUCF-sektorin päästö- ja nielukehityksen arvioinneissa (Aakkula ym. 2019, Koljonen ym. 2020), metsien vertailutasoarvioinnin sekä alueellisten metsäohjelmien valmisteluissa.

MELA-ohjelmiston avulla lasketaan alueellisia tuotanto- ja käyttömahdollisuusarvioita valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistojen avulla ja niitä ylläpidetään vapaasti käytettävissä olevassa MELA Tulospalvelussa. Palvelu sisältää tällä hetkellä kolmeen eri inventointiin perustuvia arvioita, vanhin vuosina 2004-2008 mitattuun VMI10-aineistoon perustuva. Palvelua pyritään kehittämään laajentamalla palvelun tietosisältöä ja parantamalla palvelun käytettävyyttä, jotta käyttäjien tarpeita vastaavat tiedot olisivat entistä helpommin saatavilla.

Ajankohtaista

20.4.2020 VMI12 hakkuumahdollisuusarvioiden kasvihuonekaasutase-muuttujan laskentaa on tarkistettu ja korjatut tiedot on päivitetty MELA Tulospalveluun.

19.2.2020 VMI12 hakkuumahdollisuusarvioiden kasvihuonekaasutase-muuttujan laskentaa tarkistetaan. Muuttuja on väliaikaisesti pois käytöstä MELA Tulospalvelussa.

12.02.2020 Uudet VMI12 -mittaustuloksiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot julkaistu. Tulokset nähtävissä MELA Tulospalvelussa.

16.02.2018 MELA-ohjelmistoon voi nyt tutustua uusitussa DemoMELA-nettipalvelussa. Palveluun pääset täältä

06.02.2017 MELA2016 julkistettu. Tiedote

  Päivitetty: 12.02.2020/RLem Copyright Luke