MELA

Tilauslaskelmat

 

MELA-ryhmä tarjoaa metsätalouden suunnittelijoille ja päättäjille tilauslaskelmia, jotka tehdään MELA-ohjelmistolla joko valtakunnan metsien inventoinnin aineistoista tai asiakkaan omista aineistoista. Tilauslaskelmien avulla voidaan tarkastella metsien ja niiden käyttömahdollisuuksien kehittymistä eri toimintavaihtoehtoja sovellettaessa.

Asiakkaan toimeksiannosta tehtäviä laskelmia ja analyysejä ovat esimerkiksi:

  • hakkuumahdollisuusarviot asiakkaan määrittämälle alueelle
  • yhdessä asiakkaan kanssa laadittavat hakkuusuunnitteet
  • puuvarojen riittävyyden analysointi investointien suunnittelun yhteydessä
  • alueellisten ja valtakunnallisten metsätalouden tavoiteohjelmien yhteydessä laskelmat toimintaympäristön muutosten vaikutuksista metsien käyttömahdollisuuksiin
  • muut selvitykset metsätalouden nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista.

Tilauslaskelmat hinnoitellaan tarjouspyynnön perusteella.

Referenssit:

  • Metsä 2000
  • MESTRA
  • Kansallinen metsäohjelma
  • Alueelliset tavoiteohjelmat

Lisätietoja: Hannu Hirvelä, hannu.hirvela @ luke.fi, p. +358 29 532 2168

  Päivitetty: 01.00.2020/Rlem Copyright Luke