MELA

J ohjelmisto

 

J-ohjelmisto on yleiskäyttöinen ohjelmisto erilaisia analyyseja varten . Keskeisin osa ohjelmistoa on lineaarisen ohjelmoinnin modulit, jotka korvaavat vanhan JLP ohjelmiston. Lineaarisen optimoinnin modulien avulla voidaan määritellä ja ratkaista nk. tyypin I lineaarisen ohjelmoinnin tehtäviä, joissa kullekin metsikölle on määritelty (simuloitu) erilaisia käsittelyvaihtoehtoja ja lineaarisen ohjelmoinnin avulla etsitään koko metsälölle optimaalinen metsikkökohtaisten vaihtoehtojen kombinaatio.

Lisäksi J sisältää simulointikielen, jonka avulla voidaan määritellä metsikkö- tai puutasolla toimivia simulaattoreita. J-ohjelmistoa käytetään tekstikomentojen avulla, mutta se sisältää monia keinoja, jotka helpottavat komentorivien generointia. J-ohjelmisto sisältää myös moduleita mm. tilastolliseen analyysiin, splinien käyttöön ja kuvien tekoon. J toimii Windows-ympäristössä.

Versiosta 2.0 alkaen J on sisältänyt myös käyttöpisteoptimoinnin. Käyttöpisteoptimoinnissa optimointitehtävässä voidaan määritellä kausittain käyttäpisteiden kapasiteetit ja puutavaralajien kuljetuskustannukset käyttöpisteisiin.

Viimeisin julkistettu versio on 2.1, jonka tärkeimmät uudet ominaisuudet ovat

  • domain-määrittelyt käyttöpisteoptimoinnissa
  • optiot laajojen pelkästään z-muuttujia sisältävien tehtävien määrittelemiseksi (tavanomainen lineaarinen ohjelmointi)
  • uusia muuttujia optimointitehtävän ratkaisun käsittelyyn

Ohjelmiston käyttö on ilmaista tutkimus- ja opetuskäytössä.

Lisätietoja:
Reetta Lempinen, reetta.lempinen @ luke.fi, p. +358 29 532 5354

  Päivitetty: 02.02.2017/RLem Copyright Luke