Kirjallisuus


Hirvelä, H., Härkönen, K., Lempinen, R. & Salminen, O. 2017. MELA2016 Reference Manual. Natural resources and bioeconomy studies 7/2017. 547 s. ISBN 978-952-326-1 (verkkojulkaisu).

Koistinen, A., Luiro, J-P. & Vanhatalo, K. (toim.) 2016. Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen, työopas. Tapion julkaisuja.

Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Heikkinen, J., Henttonen, H. & Pitkänen, J. 2007. Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004–2006 ja metsävarojen kehitys 1996–2006. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007:149–213.

Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Ahola, A., Heikkinen, J., Henttonen, H.M., Hotanen, J.-P., Nevalainen, S., Pitkänen, J., Strandström, M. & Viiri, H. 2017. Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 59/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 86 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-467-0

Laasasenaho, J. 1982. Taper curve and volume functions for pine, spruce and birch. Seloste: Männyn, kuusen ja koivun runkokäyrä- ja tilavuusyhtälöt. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 108. 74 s.

Luke 2019. Luken tilastopalvelut, puuston tilavuus puutavaralajeittain metsä- ja kitumaalla puulajeittain [viitattu 2.12.2019]. Saantitapa: https://stat.luke.fi/metsavarat/.

Luke 2020a. Luken tilastopalvelut, puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla [viitattu 12.2.2020]. Saantitapa: https://stat.luke.fi/metsavarat/.

Luke 2020b. MELA Tulospalvelu, VMI12 (mittausvuodet 2014-2018) [viitattu 12.2.2020]. Saantitapa: http://www.luke.fi/mela-metsalaskelmat/.

Marklund, L.G. 1988. Biomassafunktioner för tall, gran och björk i Sverige. Swedish University of Agricultural Sciences. Department of Forest Survey. Report 45. 73 s.

Matala, J., Ojansuu, R., Peltola, H., Sievänen, R. & Kellomäki, S. 2005. Introducing effects of temperature and CO2 elevation on tree growth into a statistical growth and yield model. Ecological Modelling 181(2-3): 173–190.

Mattila, U. & Korhonen, K.T. 2010. Yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten aiheuttamat puuntuotannon rajoitukset Pohjois-Karjalassa valtakunnan metsien 10. inventoinnin mukaan. Metsätieteen aikakauskirja 1/2010: 5–18.

Mehtätalo, L. 2002. Valtakunnalliset puukohtaiset tukkivähennysmallit männylle, kuuselle, koivuille ja haavalle. Metsätieteen aikakauskirja 4/2002: 575–591.

Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen, K. 2007. Alueelliset hakkuumahdollisuudet valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella, maastotyöt 2004-2006. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007: 215–248.

Pukkala, T., Kellomäki, S. & Mustonen, E. 1988. Prediction of the Amenity of a Tree Stand. Scandinavian Journal of Forest Research 3: 533–544.

Repola, J. 2008. Biomass equations for Birch in Finland. Silva Fennica 42(4): 605–624.

Repola, J. 2009. Biomass equations for Scots pine and Norway spruce in Finland. Silva Fennica 43(4): 625–647.

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu]. ISSN 1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/ehi/tup.html

Valtakunnan metsien 11. inventointi (VMI11). 2013. Maastotyön ohjeet 2013. Koko Suomi ml. Ahvenanmaa. Metsäntutkimuslaitos. Moniste. 191 s.

Valtakunnan metsien 12. inventointi (VMI12). 2018. Maastotyön ohjeet 2018, Koko Suomi ml. Ahvenanmaa. Luonnonvarakeskus. Moniste. 166 s.

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.). 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja. 180 s. ISBN 978-952-6612-32-4.

Palaa palveluun