Aineistot

Valtakunnan metsien inventointiaineisto

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) koeala-aineisto mittausvuosilta 2014–2018 (Valtakunnan metsien ... 2018) lukuun ottamatta Ylä-Lapin (Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien) aluetta, jonka VMI11-aineisto on mittausvuosilta 2012–2013 (Valtakunnan metsien ... 2013). VMI-aineistoista muodostetut laskelma-aineistot sisälsivät metsä- ja kitumaan koealat lukuun ottamatta puuttomia sivukuvioita, yhteensä 57 720 laskentakuviota koko maassa.

Kaava-aineistot

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) valtakunnallinen maakuntakaava-aineisto (tilanne maaliskuussa 2017). Kaavamerkintöjen ja -määräysten metsätalousvaikutusten erilaisissa tulkinnoissa hyödynnettiin Metsäntutkimuslaitoksessa vuosina 2010–2013 kerättyä yleiskaava-aineistoa (Mattila ja Korhonen 2010) ja asiantuntija-arvioita (ks. laatuselosteen kohta Tulkinnat).

Käsittelyluokat

Laskelma-aineistojen laskentakuviot jaettiin kolmeen käsittelyluokkaan. Luokittelu perustui SYKE:n ja Museoviraston suojelualueaineistoihin (viimeisin päivitys marraskuulta 2019), maakuntakaavamerkintöihin ja -määräyksiin, Metsähallituksen päätöksiin valtion mailla sekä VMI-maastotietoihin (ks. laatuselosteen kohta Tulkinnat).

1) Metsänkäsittely sallittu. Ei lakisääteisiä, omistajan päätöksiin tai maakuntakaavamerkintöihin ja -määräyksiin perustuvia metsänkäsittelyrajoituksia.
2) Rajoitettu metsänkäsittely. Yksi tai useampi seuraavista käsittelyrajoituksista:

3) Ei metsänkäsittelyä. Metsänkäsittelyjä ei sallita lakisääteisten, omistajan päätöksiin ja/tai maakuntakaavamerkintöihin ja -määräyksiin perustuvien metsänkäsittelyrajoitusten perusteella.

Laskelmissa luokkien 1 ja 2 sallitut metsänkäsittelyt perustuivat metsänhoidon suosituksiin (ks. laatuselosteen kohta Laskelmaoletukset). Laskelmissa kaikki kitumaat on rajattu luokkaan 3 (Ei metsänkäsittelyä) alhaisen puuntuotoskyvyn perusteella.

Palaa palveluun