MELA

JLP

 

JLP-ohjelmisto sisältyy MELA-ohjelmiston optimointiosaan (tuotenimi MELAOPT).

JLP on yleinen lineaarisen optimoinnin ohjelmisto, joka on suunniteltu ratkaisemaan nk. ensimmäisen lajin (Type I) suunnittelutehtäviä joissa kullekin metsikölle on simuloitu oma erillinen joukko vaihtoehtoja. JLP:llä voidaan ratkaista myös tavallisia lineaarisen optimoinnin tehtäviä.

JLP:n tunnuspiirteitä on luonteva tehtävien määrittely ja tehokkuus suurten monitasoisten tehtävien ratkaisussa. Rajoitteita voidaan antaa samaan aikaan eri metsikköositteille, jotka on määritelty esim. sijainnin, omistajaryhmän, metsikön ominaisuuksien tai hallinnollisten alueiden avulla.

JLP:ssä on monipuolinen ohjauskieli, jonka avulla voidaan esim. määritellä uusia muuttujia ja käyttää makrokäskyjä. JLP toimii useissa käyttöjestelmissä. Paitsi MELAn osana JLP-ohjelmistoa voidaan käyttää myös itsenäisenä ohjelmana. JLP on käytössä myös norjalaisten suunnitteluohjelmistossa GAYA-JLP.

Lisätietoja: Reetta Lempinen, reetta.lempinen @ luke.fi, p. +358 29 532 5354

  Päivitetty: 20.02.2019/RLem Copyright Luke